das? dass? ringel-s?

das, daß, dass

 

U kent het wel. Even een mailtje aan de Duitse partners. Dit en dat. Dan bevestigen dat u de afspraken… Hé, wacht: Moest er geen komma staan in het Duits? En werd het dan niet daß?

 

 

In het Nederlands is het allemaal “dat”. Maar wanneer spelt de Duitser das of daß of dass?

 

 

1. Het lidwoord en voornaamwoord das (~het, dat) kunt u vergvangen met dieses (~dit) of welches (~hetwelk).

Voorbeeld:
Das (dieseswird uns nicht noch einmal passieren.
Dat (dit) zal ons niet nog een keer gebeuren

Das Haus, das (welches) er kannte, hatte sich verändert.
Het huis dat (hetwelk) hij kende, was veranderd.

 

 

2. Het voegwoord dass (~dat) kunt u vervangen met ob (~of). Qua betekenis maakt dat van de verklaring een vraag; de zin klinkt daarbij nog steeds correct.

Voorbeeld:
Die Politiker behaupten, dass sie das Problem lösen.
(~De politici beweren dat zij het probleem oplossen.)

Die Politiker fragten, ob sie das Problem lösen.
(~De politici vragen of zij het probleem oplossen.)

 

 

3. De daß bestaat niet meer. Sinds 1996 geldt: de ringel-s wordt uitsluitend na lange en dubbele klinkers gebruikt. (Het Institut für deutsche Sprache publiceert alles over de nieuwe spelling.)

Voorbeelden:
lange klinkers + ß: er saß (~hij zat), der Fuß (~voet), groß (~groot), fließen (~vloeien, stromen), sie heißt (~zij heet)
versus
korte klinkers + ss: nass (~nat), der Fluss (~rivier), floss (~vloeide), Sie wissen (~u weet)

 

 

Hoe spelt u de volgende uitdrukkingen?

  • Da_ ist ein guter Plan: Wir haben da_ Ziel, da_ wir dieses Jahr 20 Prozent mehr Umsatz machen.
  • “Ich bin so froh, da_ ich da_ noch erleben durfte!”, rief Tante Margot.
  • Da_ Rauchen ist da_ größte Laster, da_ der Bürgermeister hat. Er hofft, da_ bald aufzugeben.

 

Naar uw vragen en commentaar over das, daß en das ben ik benieuwd! 

 

Meer info, coaching en advies
Maria Stratemeier
+49 176 24 73 54 48
info@MariaStratemeier.com
Zakelijk Duits – handeln auf deutsch 

 

Tags: