Duitse afkortingen

Afkortingen in het Duits

Je komt ze dagelijks tegen: afkortingen. Ook in Duitse teksten staan combinaties van letters — soms heb je geen idee wat je ermee moet. Waar staat zo’n afkorting voor? Wat betekenen die letters? En hoe spreek je het dan uit?

 

 

Hier zijn de meest voorkomende Duitse afkortingen:

  • waar ze voor staan
  • wat ze betekenen en
  • hoe je ze uitspreekt.

 

 

Duitse afkortingen

AG – Aktiengesellschaft – naamloze vennootschap

bzw. – beziehungsweise – respectievelijk

bspw. – beispielsweise – bijvoorbeeld

b. w. – bitte wenden – zie ommezijde

d. h. – das heißt – dat wil zeggen

evtl. – eventuell – eventueel

e. V. – eingetragener Verein – vereniging zonder winst

ggf. – gegebenenfalls – indien nodig

GmbH – Gemeinschaft mit beschränkter Haftung – besloten vennootschap

lt. – laut – volgens

o. Ä. – oder Ähnliches – en dergelijke

s. – siehe – zie

u. a. – unter anderem – onder andere

u. U. – unter Umständen – bij gelegenheid

usw. – und so weiter – en zo voort

v. a. – vor allem – vooral

vgl. – vergleiche – vergelijk

z. B. – zum Beispiel – bijvoorbeeld

z. T. – zum Teil – ten dele

z. Zt. – zur Zeit – momenteel

 

 

Meer weten over Duitse afkortingen

Er zijn ook woordenboeken met Duitse afkortingen en hun uitvoerige betekenis. De blog DaF dies und DaZ stelt meerdere websites voor waar je in het Duits veel meer te weten komt over Duitse afkortingen.

 

 

De uitspraak van de Duitse afkortingen

Wie de Duitse tekst hardop voorleest, zegt natuurlijk niet de letters van de afkorting maar de uitdrukking waar de afkorting voor staat. In het Nederlands lees je ook “maandag t/m vrijdag” en zeg je hardop “maandag tot en met vrijdag”.

Daarom heb ik de uitspraak van alle Duitse afkortingen hier voor jullie opgenomen:

 

 

Meer info, training en advies

Maria Stratemeier

 

info@MariaStratemeier.com
Zakelijk Duits: handeln auf deutsch